Thiết bị nâng hạ khác

thông tin liên hệ
Phạm Văn Doanh
- 0944348868

Chia sẻ lên:
Cầu Trục dầm đôi 20T lắp đặt tại Sông thu

Cầu Trục dầm đôi 20T lắp đặt tại Sông thu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cổng trục 2x63T thủy điện A Vương
Cổng trục 2x63T thủy điện A Vương
Cầu trục hai dầm 2x250/32+10 tấn thủy điện srepok 3
Cầu trục hai dầm 2x250/32+10 tấn thủy đi...
Cổng trục chân dê
Cổng trục chân dê
Gầu ngoặm
Gầu ngoặm
Cổng trục chân dê 2 xe con
Cổng trục chân dê 2 xe con
Cổng trục chân dê
Cổng trục chân dê
Lắp dựng cổng trục 2x125T bảo lâm tại xưởng chế tạo
Lắp dựng cổng trục 2x125T bảo lâm tại xư...
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Cầu trục dầm đôi 200/40+2x10 tấn thủy điện Nậm Na 3
Cầu trục dầm đôi 200/40+2x10 tấn thủy đi...
Cẩu trục chân dê 2x125T thủy điện bảo lâm 1
Cẩu trục chân dê 2x125T thủy điện bảo lâ...
Sửa chữa cổng trục (Nối dài chân cổng trục gầu ngoặm xỉ 10T tại Hòa phát)
Sửa chữa cổng trục (Nối dài chân cổng tr...
Tời điện cố định
Tời điện cố định
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Tời điện cố định
Tời điện cố định
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Dầm cầu trục
Dầm cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Cầu Trục dầm đôi 20T lắp đặt tại Sông thu
Cầu Trục dầm đôi 20T lắp đặt tại Sông th...
Lắp dựng cầu trục 20T tại xưởng đóng tàu sông thu
Lắp dựng cầu trục 20T tại xưởng đóng tàu...
Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Cầu trục dầm đôi 10T sau khi sơn hoàn thiện
Cầu trục dầm đôi 10T sau khi sơn hoàn th...
Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Chế tạo,Lắp dựng cổng trục tại xưởng
Cổng trục chân dê 2x45T
Cổng trục chân dê 2x45T
Cẩu gắp contanner 50T lk=5+16+15M
Cẩu gắp contanner 50T lk=5+16+15M
Cổng trục gian máy 250T Thủy điện Pleikrong
Cổng trục gian máy 250T Thủy điện Pleikr...
Cầu trục dầm đơn Q=16T lk=23m lắp đặt thép Hòa phát
Cầu trục dầm đơn Q=16T lk=23m lắp đặt th...
Cổng trục chân dê 80T
Cổng trục chân dê 80T
Cổng trục chân dê
Cổng trục chân dê
Cầu trục dầm đôi 200/40+2x10 tấn thủy điện Nậm Na 3
Cầu trục dầm đôi 200/40+2x10 tấn thủy đi...
Cổng trục chân dê 2x20T Nậm Na 2
Cổng trục chân dê 2x20T Nậm Na 2
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Dầm cầu trục
Dầm cầu trục
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Dầm chính cầu trục
Dầm chính cầu trục
Dầm chính cầu trục
Dầm chính cầu trục
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Xưởng chế tạo cầu trục
Xưởng chế tạo cầu trục
Cụm block bánh xe cho cổng trục
Cụm block bánh xe cho cổng trục
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Vận chuyển thiết bị đi lắp đặt
Xe con quay
Xe con quay
Cổng trục dầm nâng cửa van
Cổng trục dầm nâng cửa van
Cổng trục 2x45/3T thủy điện Lai châu
Cổng trục 2x45/3T thủy điện Lai châu
Cổng trục 2x20T
Cổng trục 2x20T
Cầu trục dầm đôi 160/32+10 tấn Lắp thiết bị điện Đông Anh
Cầu trục dầm đôi 160/32+10 tấn Lắp thiết...
Thi công lắp dựng cầu trục 40/5T tại thủy điện Lai châu
Thi công lắp dựng cầu trục 40/5T tại thủ...
PULY
PULY
Tang cuốn cáp 40T chiều cao nâng 56M
Tang cuốn cáp 40T chiều cao nâng 56M
Tời nâng 2x125T cố định
Tời nâng 2x125T cố định
Tời điện cố định
Tời điện cố định